Få kontrol med omkostningerne online

Vi tilbyder en række enkle og effektive onlineværktøjer til automatisk omkostningsstyring.

Med vores online værktøj Corporate Card Transactions Online (CCTO) kan kortmedlemmerne:

  • løbende se transaktioner
  • modtage den månedlige faktura/kontoudtog som PDF fil

American Express @Work er et effektivt værktøj, der blandt andet giver dig adgang til forskellige statistikrapporter, som hjælper dig til at sikre kontrol over virksomhedens omkostninger. Værktøjet giver dig blandt andet mulighed for at:

  • Vise transaktioner
  • Hjælpe til kontrol med leverandøromkostninger
  • Kontrollere transaktionsstatus
  • Generere rapporter i både standard og brugertilpassede formater
  • Se kontooplysninger på sammenfatnings- og transaktionsniveau
  • Få overblik over saldoer

Sammenlagt betyder vores onlineværktøjer, at såvel virksomheden som kortmedlemmet får optimal kontrol med omkostningerne. Virksomheden har desuden adgang til oplysninger, der i høj grad kan styrke forhandlingspositionen med leverandører, hvilket kan resultere i yderligere besparelser og bedre leverandørservice.