Forbedret cashflow

American Express kan hjælpe dig med at kontrollere omkostninger og cashflow ved at

  • give dig bedre indblik i virksomhedens omkostninger via onlineværktøjer
  • sørge for, at momskrav kan opfyldes
  • give bedre overblik gennem detaljeret statistik og rapporter Forhindre uautoriserede indkøb ved at
  • begrænse retten til indkøb til udvalgte leverandører eller leverandørkategorier
  • kun lade bestemte godkendte personer foretage indkøb
  • give mulighed for at fastsætte månedlige eller midlertidige omkostnings- eller transaktionsgrænser Forbedre cashflowet
  • Betalingsbetingelser som svarer til løbende måned plus 28 dage