Kan det hende at et brukersted ikke vil akseptere kortet til tross for at de har et skilt som sier at de tar det?

Hvis det skjer, ber vi deg umiddelbart kontakte oss slik at vi kan undersøke hvorfor dette har skjedd.

En årsak kan være at kortet er blitt sperret på grunn av forsinkede betalinger. En annen kan være at vi i arbeidet med å beskytte kortinnehaveren mot bedrageri eller uautorisert bruk kan ha sperret kortet etter å ha sett kjøp som ligger utenfor det "det normale mønsteret".