Når forfaller betalingen til American Express?

Betalingstiden avhenger av hvilken type betalingsvilkår bedriften har avtalt med oss. Ta kontakt med den i bedriften som har ansvaret for kontakten som bedriften har med oss.