Hvordan tilføyer eller fjerner jeg en kontaktperson fra listen over kontaktpersoner?

Ta kontakt bedriftens faste kontaktperson hos American Express eller Firmaservice på telefon 22 25 88 09 for hjelp til å fylle ut en fullmakt.