Hva er forskjellen på et American Express betalingskort og et kredittkort?

Et betalingskort innebærer at full betaling av kortfakturaen må skje på forfallsdatoen. Med et kredittkort kan innehaveren utsette betalingen.