Hvordan håndterer jeg krediteringer?

Beløpet avregnes mot nye transaksjoner. Dersom beløpet ønskes utbetalt, kontakt Firmaservice på telefon 22 25 88 09 eller e-post kundeserviceno@aexp.com.