Ta kontroll over utgiftene online

Få oversikt og kontroll

Vi tilbyr online verktøy for å forenkle og effektivisere kostnadshåndteringen.

American Express Online

Dette er en tjeneste som gir kortmedlemmet full oversikt over kortkontoen via innloggede sider på www.americanexpress.no

Her kan man se

  • siste transaksjoner
  • fakturaene fra de siste tre måneder
  • sin PIN-kode til bruk på betalingsterminaler og ved uttak av kontanter

American Express @Work - Fra informasjon til verdifull innsikt

En rekke ulike verktøy er tilknyttet denne webportalen slik at kontaktpersonen i firmaet enkelt kan ta ut ulike rapporter og statistikk basert på bedriftens transaksjoner på firmakortene og reisekontoen(e) for

Bedre oversikt

Få oversikt over forbruket på globalt nivå, firmanivå eller på spesifikke forbruksmønstre på kortmedlemsnivå.

Bedre kontroll

Følg med om reisepolicyen etterleves ved hjelp av rapporter på forbruk og leverandører.

Bedre bunnlinje

Optimaliser besparingene ved å analysere forbruksmønstret.@Work inneholder en rekke standard rapporter i pdf og Excel format. I tillegg gis mulighet til å lage egne rapporter tilpasset bedriftens behov basert på maler som ligger tilgjengelig i systemet.

Samlet sett bidrar våre online tjenester til at både selskapet og kortinnehaveren får svært god kontroll over kostnadene. Selskapet får dessuten tilgang til informasjon som i stor grad kan styrke forhandlingsposisjonen i diskusjoner med leverandører, noe som åpner for ytterligere besparelser og bedre leverandørservice.