Forbedret kontantstrøm

American Express kan hjelpe deg å kontrollere utgiftene og kontantstrømmen ved å

  • Gi bedre innsyn i utgiftene via online-verktøy
  • Sørge for at momskrav kan innfris
  • Gi bedre innsyn gjennom detaljerte statistikker og rapporter
  • Opptil 45 dager rentefri kreditt