Podróż bez zmartwień

Niezależnie od tego, z jakim problemem będą musieli się Państwo zmierzyć podczas podróży, Złota Karta Korporacyjna pozwoli uzyskać odpowiednią pomoc.

Ubezpieczenie w podróży

Posiadacz Złotej Karty Korporacyjnej jest objęty bezpłatnym pakietem ubezpieczeń.

Szczegółowe informacje o przysługującym Państwu ubezpieczeniu znajdą Państwo w poniższej broszurze.

Warunki Ubezpieczenia w podróży

Wypadek w podróży służbowej

Polisa obejmuje ubezpieczenie do kwoty 800 000 PLN na wypadek śmierci lub kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce podczas podróży, jeśli szkoda nastąpiła podczas korzystania z publicznego środka transportu. Ubezpieczenie to zapewnia także odszkodowanie do kwoty 400 000 PLN w przypadku podróży prywatnej, jeśli szkoda nastąpiła podczas korzystania z publicznego środka transportu.

Pomoc medyczna oraz pomoc stomatologiczna

Polisą objęte są niezbędne koszty pomocy medycznej, zabiegów chirurgicznych i pobytu w szpitalu, a także koszty leczenia stomatologicznego w nagłych wypadkach.

Ochrona ubezpieczeniowa wynosi:

  • do 120 000 EUR w przypadku hospitalizacji,

  • do 16 000 EUR z tytułu leczenia ambulatoryjnego przy udziale własnym wynoszącym 80 EUR,

  • do 200 EUR na pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego w nagłych wypadkach.

Niedogodności w podróży

Ubezpieczenie pozwala na zakup posiłków i napojów lub zakwaterowanie w hotelu w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu, a także z powodu sprzedania przez linie lotnicze większej liczby biletów, niż jest faktycznie miejsc (tzw. overbooking). Polisa umożliwia także zakup niezbędnych przyborów toaletowych i ubrań w przypadku znacznego opóźnienia w dostarczeniu bagażu lub jego utraty.

Wszystkie powyższe wydatki powinny obciążyć Złotą Kartę Korporacyjną American Express Ubezpieczonego, chyba że płatność Kartą jest niemożliwa ze względu na brak jej akceptacji przez lokalne punkty handlowo-usługowe.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

  • opóźnienie lotu lub odwołanie lotu lub odmowa wpuszczenia na pokład - do kwoty 2 400 PLN,

  • spóźnienie na przesiadkę - do kwoty 1 400 PLN,

  • opóźnienie dostarczenia bagażu przez linię lotniczą o co najmniej 6 godzin - do kwoty 1 400 PLN,

  • opóźnienie w dostarczeniu bagażu przez linie lotnicze, jeśli bagaż nie dotrze w ciągu 48 godzin od chwili przyjazdu - do dodatkowej kwoty 5 000 PLN.

Mienie

Obejmuje przedmioty, które zostały zagubione, skradzione lub zniszczone podczas podróży do kwoty 5 000 EUR lub w ramach limitu do kwoty 750 EUR za jeden przedmiot, parę lub zestaw przedmiotów.

Ważne: Polisa nie obejmuje m.in. pieniędzy, dokumentów i sprzętu elektronicznego.

„Global Assistance” – pomoc telefoniczna na całym świecie (całodobowo)

Pracownicy infolinii udzielą Posiadaczowi Złotej Karty Korporacyjnej informacji na temat formalności paszportowych i/lub wizowych, wymaganych szczepień, przepisów celnych, kursów wymiany walut, klimatu, rozkładów jazdy, miejscowych lekarzy oraz tłumaczy. Dzwoniąc z każdego miejsca na świecie, uzyskają Państwo pomoc w kwestiach medycznych, prawnych i dotyczących bezpieczeństwa. Jeśli znajdą się Państwo w trudnej sytuacji prawnej lub zdrowotnej, za pośrednictwem infolinii możliwe będzie przekazanie pilnej wiadomości lub informacji medycznej przyjaciołom, krewnym lub partnerom handlowym.

Ubezpieczenie w podróży – obsługa Klienta

Zgłaszanie zdarzeń objętych ubezpieczeniem, informacja o ubezpieczeniach oraz usługa Global Assistance:

tel. +48 22 529 8487 (infolinia czynna całą dobę)

Otrzymana przez Państwa Karta nie jest aktywna; należy ją aktywować przed pierwszym użyciem. W tym celu prosimy o podpisanie Karty oraz o kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta pod numerem:+ 48 22 581 5222.

poniedziałek–piątek godz. 8.00–18.00

Prosimy o zapoznanie się z Umową Ramową
z Posiadaczem Karty Korporacyjnej.

Rejestracja w serwisie

Aby mieć dostęp do wyciągów elektronicznych oraz danych o obciążeniach bieżących, należy zarejestrować się w serwisie „My Card Account”:www.americanexpress.pl/
mycardaccount