Podróż bez zmartwień

Niezależnie od tego, z jakim problemem będą musieli się Państwo zmierzyć podczas podróży, Karta Korporacyjna pozwoli uzyskać odpowiednią pomoc.

Ubezpieczenie w podróży

Posiadacz Karty Korporacyjnej jest objęty bezpłatnym pakietem ubezpieczeń.

Szczegółowe informacje o przysługującym Państwu ubezpieczeniu znajdą Państwo w poniższej broszurze.

Warunki Ubezpieczenia w podróży

Wypadek w podróży służbowej

Polisa obejmuje ubezpieczenie do kwoty 400 000 PLN na wypadek śmierci lub kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce podczas podróży, jeśli szkoda nastąpiła podczas korzystania z publicznego środka transportu. Ubezpieczenie to zapewnia także odszkodowanie do kwoty 200 000 PLN w przypadku podróży prywatnej, jeśli szkoda nastąpiła podczas korzystania z publicznego środka transportu.

Pomoc medyczna oraz pomoc stomatologiczna

Polisą objęte są niezbędne koszty pomocy medycznej, zabiegów chirurgicznych i pobytu w szpitalu, a także koszty leczenia stomatologicznego w nagłych wypadkach.

Ochrona ubezpieczeniowa wynosi:

  • do 120 000 EUR w przypadku hospitalizacji,

  • do 16 000 EUR z tytułu leczenia ambulatoryjnego przy udziale własnym wynoszącym 80 EUR,

  • do 200 EUR na pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego w nagłych wypadkach.

Niedogodności w podróży

Ubezpieczenie pozwala na zakup posiłków i napojów lub zakwaterowanie w hotelu w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu, a także z powodu sprzedania przez linie lotnicze większej liczby biletów niż jest faktycznie miejsc (tzw. overbooking). Polisa umożliwia także zakup niezbędnych przyborów toaletowych i ubrań w przypadku znacznego opóźnienia w dostarczeniu bagażu.

Wszystkie powyższe wydatki powinny obciążyć Kartę Korporacyjną American Express Ubezpieczonego, chyba że płatność Kartą jest niemożliwa ze względu na brak jej akceptacji przez lokalne punkty handlowo-usługowe.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

  • opóźnienie lotu lub odwołanie lotu lub odmowa wpuszczenia na pokład - do kwoty 2 000 PLN,

  • spóźnienie na przesiadkę - do kwoty 1 000 PLN,

  • opóźnienie dostarczenia bagażu przez linię lotniczą o co najmniej 6 godzin - do kwoty 1 000 PLN,

  • opóźnienie w dostarczeniu bagażu przez linie lotnicze, jeśli bagaż nie dotrze w ciągu 48 godzin od chwili przyjazdu - do dodatkowej kwoty 4 000 PLN.

„Global Assistance” – pomoc telefoniczna na całym świecie (całodobowo)

Pracownicy infolinii udzielą Posiadaczowi Karty Korporacyjnej informacji na temat formalności paszportowych i/lub wizowych, wymaganych szczepień, przepisów celnych, kursów wymiany walut, klimatu, rozkładów jazdy, miejscowych lekarzy oraz tłumaczy. Dzwoniąc z każdego miejsca na świecie, uzyskają Państwo pomoc w kwestiach medycznych, prawnych i dotyczących bezpieczeństwa. Jeśli znajdą się Państwo w trudnej sytuacji prawnej lub zdrowotnej, za pośrednictwem infolinii możliwe będzie przekazanie pilnej wiadomości lub informacji medycznej przyjaciołom, krewnym lub partnerom handlowym.

Ubezpieczenie w podróży – obsługa Klienta

Zgłaszanie zdarzeń objętych ubezpieczeniem, informacja o ubezpieczeniach oraz usługa Global Assistance:

tel. +48 22 529 8487 (infolinia czynna całą dobę)

Otrzymana przez Państwa Karta nie jest aktywna; należy ją aktywować przed pierwszym użyciem. W tym celu prosimy o podpisanie Karty oraz o kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta pod numerem:+ 48 22 581 5222.

poniedziałek–piątek godz. 8.00–18.00

Prosimy o zapoznanie się z Umową Ramową z Posiadaczem Karty Korporacyjnej.

Rejestracja w serwisie

Aby mieć dostęp do wyciągów elektronicznych oraz danych o obciążeniach bieżących, należy zarejestrować się w serwisie „My Card Account”:www.americanexpress.pl/
mycardaccount