Jag har fått mitt nya företagskort. Hur snabbt kan jag börja använda det?

På ditt nya kort finns det ett telefonnummer fastklistrat. När du har ringt och aktiverat kortet så kan du börja använda det efter en 5-10 minuter. Du kan också aktivera ditt kort på hemsidan.