När skall jag betala fakturan för mitt företagskort?

Betalningstiden beror på vilken typ av betalningsvillkor ditt företag har valt i avtalet med oss. Kontakta den person på ditt företag som har ansvar för kontakten för företaget med oss.