Kan jag fortfarande använda företagskortet även om jag inte har nyttjat det under en längre period?

Förutsatt att företagskortets "expiry date" inte har passerat så kan du använda det oavsett hur länge du har varit "inaktiv".