Hur gör jag för att få en kopia på en företagskort- eller resekontofaktura?

Om du vill ha en papperskopia på fakturan för företagskortet så kontaktar du kundservice på telefon 0771-29 55 29. Som kortinnehavare kan du även se alla dina transaktioner via webben och Mitt Företagskort Online.

När det gäller resekonto och BTA fakturor så kan du själv hämta dem i verktyget BTA Connect.