Hur lång är giltighetstiden för ett American Express företagskort?

Ett American Express företagskort är giltigt i fyra år förutsatt att betalningsvillkoren följs. Ett nytt kort skickas per automatik ut 2-4 veckor innan kortets "expiry date".