Hur fungerar Membership Rewards-programmet?

Membership Rewards programmet ger dig som Företagskortmedlem möjlighet att samla poäng som kan lösas in mot exempelvis flygresor och hotellövernattningar. Som Kortmedlem tjänar du in en poäng för varje krona som debiteras till de anslutna American Express®-kort*. Poängen har ingen begränsad giltighetstid så länge du är Kort- och Membership Rewardsmedlem. De kan kombineras med poäng som intjänats på ditt personliga American Express-Kort så att bonusnivåerna nås snabbare. På Mitt Konto Online, kan du få en överblick över aktuellt poängsaldo och även lösa in dina samlade poäng. Ditt företag avgör om Kortinnehavare kan registrera sig i Membership Rewards-programmet. Registrering i Membership Rewards sker inte automatiskt och medlemskapet kostar 250 kronor per år.

Om ditt företag godkänner Kortinnehavare att ta del av Membership Rewards-programmet, vänligen kontakta Membership Rewards kundservice på +46 (0)771 29 55 00 för att ansluta ditt kort. Läs mer om Membership Rewards-programmet här.

* Poäng erhålles inte för följande debiteringar: kontantuttag, inköp av resecheckar, avgifter och räntor, debiteringar som betalats 30 dagar eller senare efter förfallodag, samt debiteringar på anslutet Konto/Kort vilka American Express fakturerat före anslutning till Membership Rewards.