Kan det hända att ett köpställe inte vill acceptera mitt kort trots att det finns en dekal om acceptans?

Om det händer ber vi dig att omgående kontakta oss så att vi kan följa upp varför detta har skett.

En orsak kan vara att kortet blivit spärrat på grund av försenade betalningar. En annan kan vara att vi i vår löpande uppföljning för att skydda kortinnehavaren från att drabbas av någon form av bedrägeri eller otillåtet användande kan ha stoppat kortet efter att ha sett köp som ligger utanför "det normala mönstret".