Hur får företagskortinnehavarna åtkomst att ta ut kontanter på sina företagskort?

Denna funktion sätts upp som en standardlösning i samband med att kontrakt skrivs med företaget.