Kan jag se transaktioner online?

Det här kan du som administratör se i verktyget @work eller BTA Connect.