Jämför våra lösningar

American Express® erbjuder en rad olika betalningslösningar som ger ditt företag kontroll över medarbetarnas utlägg, sammanställer kostnadsutläggen och effektiviserar administrationen – och sänker därmed företagets kostnader. Använd tabellen nedan för att hitta den lösning som passar ditt företag bäst. Den innehåller en sammanställning av funktionerna och fördelarna med våra kortlösningar.

Om du vill veta mer om de ytterligare fördelar vi kan erbjuda eller diskutera dina alternativ ber vi dig kontakta din representant för American Express eller skicka ett meddelande via https://business.americanexpress.com/se.

 

BESPARINGAR OCH FÖRMÅNER
American Express Corporate Card

American Express Corporate Gold Card

American Express Corporate Meeting Card

American Express Business Travel Account
BTA Statement Rebate*


Checked
Lojalitetsprogram för Kortmedlemmar1 Membership Rewards Membership Rewards

 * Endast för nya Resekonton.
TILLÄGGS-FÖRSÄKRINGAR2 American Express Corporate Card American Express Corporate Gold Card American Express Corporate Meeting Card American Express Business Travel Account
Olycksfallsförsäkring tjänsteresa Max SEK 1 000 000 SEK Max 1 500 000 SEK Max € 250 000 Max 1 000 000 SEK
Ersättning vid förseningar tjänsteresa 1500 SEK + uppgradering 2000 SEK + uppgradering

Ersättning för medicinska kostnader
Max 500 000 SEK

Avbeställningsskydd för tjänsteresa
Max 25 000 SEK

 
ÖVRIGA FÖRMÅNER American Express Corporate Card American Express Corporate Gold Card American Express Corporate Meeting Card American Express Business Travel Account
100 % täckning vid Internetbedrägerier Checked Checked Checked
Kundservice på telefon Checked Checked Checked Checked
Dygnet runt-assistans vid stulet/förlorat kort Checked Checked Checked NA
Ersättningskort i nödsituationer Checked Checked Checked NA
Global Assist® världsomfattande telefonassistans Checked Checked Checked
Nödkontanter3 – kontantuttag 10 000 SEK/14 days 10 000 SEK/14 days 10 000 SEK/14 days
Kontoadministration (på distans eller personligen) Checked Checked Checked Checked
 
INTERNETTJÄNSTER FÖR FÖRETAGET American Express Corporate Card American Express Corporate Gold Card American Express Corporate Meeting Card American Express Business Travel Account
Kontoutdrag på Internet NA NA NA Checked
Månadsrapport (självbetjäning) Checked Checked Checked Checked
Administrationsrapport, standard eller kundanpassad Checked Checked Checked Checked
Inläsning av data till reseräkningssystem Checked Checked Checked Checked
 
INTERNETTJÄNSTER FÖR KORTINNEHAVARE American Express Corporate Card American Express Corporate Gold Card American Express Corporate Meeting Card American Express Business Travel Account
Internettjänster (checktransaktioner, visa PIN-kod osv.) Checked Checked Checked NA
Kontoutdrag i PDF-format via Internet Checked Checked
NA
 
DATAKAPACITET American Express Corporate Card American Express Corporate Gold Card American Express Corporate Meeting Card American Express Business Travel Account
Transaktionsdata (affrspartners, värde och datum) Checked Checked Checked Checked
Referensfält (4 till 7 i kontoutdraget i CSV-format)


Checked
 
ANSVARSALTERNATIV American Express Corporate Card American Express Corporate Gold Card American Express Corporate Meeting Card American Express Business Travel Account
Fullt Kontohavaransvar Checked Checked Checked Checked
Delat betalningsansvar Checked Checked
NA
 
KONTO- ELLER KORTALTERNATIV American Express Corporate Card American Express Corporate Gold Card American Express Corporate Meeting Card American Express Business Travel Account
Enskilt (enskild persons namn på kort/konto) Checked Checked Checked
Centralt (för avdelning, leverantör el.dyl.)


Checked
 
ÅRSAVGIFT American Express Corporate Card American Express Corporate Gold Card American Express Corporate Meeting Card American Express Business Travel Account

525 SEK 1250 SEK 525 SEK NA

1 Företaget måste godkänna deltagande i lojalitetsprogrammet Membership Rewards. Kortmedlemmar måste registrera sig separat. En årlig avgift tillkommer.

2 De fullständiga försäkringsvillkoren återfinns på https://business.americanexpress.com/se/cm/for-dig-som-ar-administrator.

3 Nödkontanter kräver att företag och kortinnehavare är anslutna till denna tjänst. I enlighet med villkor.