Skapa besparingar genom kostnadskontroll

American Express affärssystem gör verksamheten kostnadseffektiv genom

Kostnadskontroll

  • Underlättad uppföljning genom lättillgänglig åtkomst till omfattande statistik
  • Fastställda utgiftsgränser för efterlevnad av inköpspolicy och ökad kontroll för att förhindra leverantörsmissbruk, bedrägeri och felaktiga fakturor.

Förbättrade processer

  • Automatiserad avstämning – enklare och snabbare än manuella processer
  • Filöverföring rätt in företagets bokföringsprogram
  • Avskaffande av behovet av pappersfakturor
  • Minskat behov av manuell hantering

Förbättra kassaflödet

  • Upp till 55 kalenderdagars räntefri kredit