Förbättrat kassaflöde

American Express kan hjälpa dig att kontrollera utgifterna och kassaflöde genom att

  • Ge dig bättre insyn i utgifterna via onlineverktyg
  • Se till att momskrav kan uppfyllas
  • Förbättra insyn genom detaljerad statistik och rapporter

Förhindra obehöriga inköp genom att

  • Begränsa inköpsrätten till utvalda leverantörer eller leverantörskategorier
  • Tillåta endast godkända användare att göra inköp
  • Ge möjlighet till fastställande av månatliga utgifts- eller transaktionsgränser och tillfälliga utgiftsgränser

Förbättra kassaflödet

  • Upp till 55 kalenderdagars räntefri kredit