โปรแกรมบัตรบริษัทของอเมริกันเอ็กซ์เพรสสามารถช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายของท่าน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และการปฏิบัติตามนโยบายของพนักงานในเรื่องการใช้จ่ายของบริษัท อีกทั้งยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยตรงในส่วนที่สำคัญที่สุดของบริษัท ช่วยประหยัดและให้ความยืดหยุ่นในการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามความต้องการของบริษัท

ช่วยประหยัดและให้ความยืดหยุ่นในการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามความต้องการของบริษัท บัตรบริษัทของอเมริกันเอ็กซ์เพรสช่วยให้ท่านสามารถเริ่มต้นการประหยัดให้แก่บริษัทของท่านด้วยการลดต้นทุนการทำธุรกิจและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อปรับปรุงในส่วนที่สำคัญ พร้อมทั้งมีระบบคุ้มครองการวางบิลและความรับผิดที่ช่วยให้ท่านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วเราสามารถช่วยขยายกระแสเงินสด รวมถึงทางเลือกในการชำระเงินที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ในขณะเดียวกัน เรายังสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการมองเห็นค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังคลายความกังวลใจในเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้วยทางเลือกต่างๆในการคุ้มครองความรับผิดให้ท่านเลือกตามความพอใจ

ระบบการจัดการออนไลน์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ

อเมริกันเอ็กซ์เพรสแอทเวิร์คช่วยให้ท่านสามารถมองเห็นการใช้จ่ายของบริษัทของท่านได้ดียิ่งขึ้นผ่านระบบออนไลน์ที่มีเครื่องมือด้านการเงินที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นการรายงานแบบออนไลน์ และแฟ้มข้อมูลซึ่งสามารถซิงค์เข้ากับโปรแกรมทางการเงินที่ท่านใช้ในปัจจุบันได้

บัตรบริษัทสำหรับการประชุม

ท่านสามารถเลือกใช้ทางเลือกง่ายๆอย่างบัตรบริษัทสำหรับการประชุมของอเมริกันเอ็กซ์เพรสเพื่อปรับปรุงขั้นตอนทางบัญชี ขยายกระแสเงินสด ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นรายงานค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนขึ้น บัตรบริษัทสำหรับการจัดซื้อ

บัตรบริษัทสำหรับการจัดซื้อของอเมริกันเอ็กซ์เพรสถูกออกแบบมาเพื่อช่วยปรับปรุงขั้นตอนการชำระเงินค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในธุรกิจของบริษัททั้งหมดเพื่อลดค่าใช้จ่ายและควบคุมการจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายชองบริษัท อีกทั้งยังช่วยป้องกันการทุจริตในการจัดซื้ออีกด้วย

บัตรบริษัทสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ

บัตรนี้จะช่วยให้ท่านจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางขององค์กรของท่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • สามารถรวบรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบินของทุกคนในบริษัทลงบนบัตรใบเดียวที่เป็นศูนย์กลางการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบัตรโดยสาร
  • ช่วยเพิ่มศักยภาพในการมองเห็นเพื่อให้ท่านสามารถควบคุมค่าเดินทางได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  • ให้ความสะดวกให้กับผู้เดินทางทั้งที่เป็นพนักงานของบริษัทที่เดินทางเป็นประจำและผู้ที่ไม่มีบัตรบริษัท เช่นพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว พนักงานที่ไม่ได้เดินทางเป็นประจำ และที่ปรึกษาของบริษัท

เหตุผลที่ต้องเลือกอเมริกันเอ็กซ์เพรส

โซลูชั่นบริหารค่าใช้จ่ายของอเมริกันเอ็กซ์เพรสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้กับองค์กรของท่านด้วยการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อและอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการรายงานและการพิสูจน์ยอดค่าใช้จ่าย